maandag 30 april 2012

Het is stil aan de overkant

Belofte maakt schuld. Zoals aangekondigd het statement van zwarte man Dijkstra. Zaterdagavond tijdens het bluestreffen in de Oosterpoort van de Oetstad wist hij nog te melden dat hij commentaar had gekregen op het geschrevene. Goed om te horen. Commentaar betekent emotie en de Langeleegte is emotie. Zwarte man Dijkstra vraagt u aandacht. Hij heeft een veenkoloniaal en politiek verleden. Geboren in Muntendam, opgegroeid in Wildervank en was tot voor kort wethouder van Economie en Cultuur van de gemeente Groningen. Een Canadees die dit weekend bij zwarte man Dijkstra te gast was typeerde hem dan ook als zijnde 'blacker than black'. Dijkstra kijkt vooruit en ziet toekomst voor de SC. Lees en trek u conclusie.


Herman Sandman schreef nog aan zijn boek ‘De Lange leegte’. Hoe het gesprek er op kwam, weet ik niet meer. Het had in ieder geval iets te maken met onze jeugd, het gevoel van verbondenheid met de Groningse Veenkoloniën en de mensen die er leven, wonen en werken. Dat je iets terug zou moeten doen voor de streek waar je een belangrijk deel van je leven hebt doorgebracht en met plezier op terug kijkt. Waarover je als stille fan van de SC Veendam de treurige berichten volgt over het gevecht dat de club wederom levert om zijn voortbestaan. We zouden iets moeten doen…. sport en cultuur aan elkaar verbinden met mensen die geworteld zijn in Groningse bodem. De SC Veendam als de ultieme cultclub: de Sankt Pauli van de Leage. Als creatieve denktank samen met de club op zoek naar een nieuwe identiteit met de ‘Lange leegte’ als podium. Tegelijkertijd maar al te bewust dat voor een structurele oplossing van de problemen van de SC Veendam meer nodig is dan voetbal en een cultimago. In de eerste plaats centen omdat het doodzonde zou zijn dat er weer een Oostgronings instituut met een rijke historie geworteld in de regio omvalt en verloren gaat voor haar trouwe fans, voor de mensen die er direct en indirect hun brood verdienen, vanwege de belangrijke sociaal maatschappelijke functie die ze vervult, voor ondernemers, boeren en buitenlui, voor de gedeelde liefde voor het spelletje.

De Oostgroninger trekt inmiddels ‘Hand in hand’ de portemonnee om geld te lappen. Het is echter stil aan de overkant. De overkant van de grote sterke kapitaalkrachtige multinationale spelers in de Groningse industrie met Groningen Seaports als positieve uitzondering. Spelers die met gemak een half miljoen kunnen ophoesten. We horen en zien ze niet. Partijen die een unieke kans laten liggen om goodwill te kweken bij de  bevolking, bij de grote schare van hardwerkende eigen medewerkers en al die Oostgroningers en anderen die de club een warm hart toedragen. De voorzichtigheid als het om sponsoring gaat valt nog enigszins te verklaren vanuit de economische onzekerheden van dit moment. De hand juist nu op de knip houden, getuigt echter   van maatschappelijke desinteresse en onwil om over de grenzen van het pure eigenbelang heen te kijken en Oost Groningen uitsluitend te zien als wingewest.

Voor het industriële grootbedrijf ligt er een mooie uitdaging een bijdrage te leveren om sport en economie met elkaar te verbinden. Die taak berust nu vooral bij de kleine en middelgrote ondernemingen die SC Veendam door dik en dun blijven ondersteunen. Bedrijven en organisaties waaronder veel middelgrote en kleine aannemers van diezelfde grote spelers in de industrie.

De Oostgroningse gebiedspartners in de industrie zouden juist nu hun goede wil moeten tonen door mee te denken over hoe de sociaal-economische functie en betekenis van de club voor industrie en economie zou kunnen worden versterkt. Maak samen van de ‘Lange Leegte’ een ‘kennishotspot’ zoals dat bij FC Groningen rondom het thema ‘Energy Valley’ gebeurt waar nieuwe ideeën op energiegebied worden ontwikkeld  (overigens waar bevindt zich die ‘Energie Vallei’ eigenlijk?).  Het onlangs gehouden seminar over regionale identiteit georganiseerd door de SC Veendam toont de ambitie van de club op dit gebied.

Bedrijven in de sectoren Chemie, Energie en Agrobusiness zouden een voortrekkersrol moeten vervullen om van de ‘Lange Leegte’ een brandpunt van ideeën en initiatieven te maken gericht op het versterken van de Oostgroningse economie. Zonder uitzondering topsectoren die bepalend zijn voor een gezonde toekomst van Oost-Groningen. Kennis delen met andere ondernemers, elkaar vooruit helpen als het bijvoorbeeld gaat om het realiseren van ‘slimme en groene groei’. De behoefte bij ondernemers aan het uit wisselen van kennis en informatie is groter dan ooit en de thema’s liggen voor het oprapen.

De boodschap is simpel: toon je als grote en sterke gebiedspartner sociaal maatschappelijk betrokken en neem je verantwoordelijkheid door mee te helpen een  club in nood te redden. Leg eerst die paar centen op het kleed. Ga met de club om tafel om de ‘agenda sport en economie’ op te stellen om van ‘Hotspot Lange Leegte’ een dynamisch en innovatief platform te maken om samen met andere partijen zoals het regionale MKB, overheden, maatschappelijke instellingen een brug te slaan tussen sport en economie  …. voor een economisch sterk en sportminded Oost Groningen met een trotse voetbalvereniging die weer jaren vooruit kan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten