zaterdag 25 januari 2014

De NAM (1)

De Groninger bodem is 'moe' en terecht een 'item'. Wij worden echter 'moe' van het 'malle Eppie' beeld dat zo nu en dan in de media wordt geschetst van de Groninger. Zodra camera en microfoon de Oetstad verlaat, lijkt het of er enkel mensen met spraakgebrek en/of andere afwijkingen wonen. Het 'Showroom' gehalte is wel erg hoog. Jan Fillekes en Herman van der Horst werkten indertijd duidelijk vanuit een idee en met compassie. Ook NCRV!

Dieptepunt inzake de berichtgeving over de bevingen kwam vorige week uit het eigen kamp en was te zien bij RTV Noord. Een man die een paar uur op minister Kamp had gewacht barstte in tranen uit toen deze eindelijk voor hem stond. De reden dat hij moest huilen had alles te maken met het feit dat zijn wederhelft meerdere pogingen had ondernomen zichzelf van kant te maken.

De persoonlijke problemen van deze man waren overduidelijk van grotere aard. Daar ga je met gepaste terughoudendheid mee om. Met alle respect, maar dit roept de vraag op in hoeverre je zo het probleem van bodemdaling en bevingen recht doet. Om nog maar te zwijgen over de situatie van de wachtende man en zijn vrouw.

Over recht gesproken. In de blogtekst http://www.plasbossinade.nl/expertise/blog/mensenrechten-groningers-en-gaswinning wordt recht op diverse niveaus gedaan. Met deze vorm van 'zuvere proat' kom je ergens.

Hieronder een interne mail van zwarte man Mensema. U begrijpt, wij werken graag vanuit een idee. Oplossingsgericht en transparant.
Zwarte Mannen!

Slecht nieuws! De mensen in het land blijken onze actie ‘NEEM HET OP VOOR DE NAM’ iets te letterlijk te nemen. Onze bank – de ING – laat ons weten dat men nauwelijks geld stort op onze rekening 666. In plaats daarvan wordt er massaal van opgenomen. Sinds de banken volgens de Europese richtlijnen uit december 2013 de controlekoppeling op naam & rekeningnummer hebben losgelaten, is hier niets tegen te doen.
Gelukkig had onze penningmeester verzuimd het maandkrediet aan te passen.
De ING heeft de rekening ondertussen gesloten.
De ING heeft ons aangemeld bij de BKR te Tiel.
De ING heeft mij net laten weten niet langer prijs te stellen op onze hulpactie ‘Zeg geen NEE tegen de ING’.


Groeten,


Bill


PS: Het spreekt voor zichzelf dat deze mail binnenskamers moet blijven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten